Budiš minerálna voda

Budiš je najpredávanejšia a najob?úbenejšia minerálna voda na Slovensku, jej kvalitu potvrdzuje prestížne ocenenie „Zna?ka kvality SK GOLD“ ako aj množstvo medzinárodných certifikátov.

Minerálna voda Budiš sa vyzna?uje unikátnym zložením minerálov, jedine?nou chu?ou a priaznivými ú?inkami na ?udské zdravie. Nahrádza nedostatok minerálov v tele a vhodne dop??a ich dennú potrebu.

Ak ju raz za?nete pi?, neviete s tým presta?.

Priaznivé ú?inky minerálnej vody:

  • nahrádza nedostatok minerálov
  • vhodne dop??a dennú potrebu vápnika
  • priaznivo pôsobí na tráviaci a dýchací systém
  • napomáha správnej ?innosti obli?ieka
  • môže podpori? pe?e?ovo- žl?ové funkcie
Perlivá 1,5l
Perlivá 1,5l
Jemne perlivá 1,5l
Jemne perlivá 1,5l
Tichá 1,5l
Tichá 1,5l
Perlivá 0,6l
Perlivá 0,6l
Jemne perlivá 0,6l
Jemne perlivá 0,6l
Perlivá 0,7l
Perlivá 0,7l
Jemne perlivá 0,7l
Jemne perlivá 0,7l
Budišská 0,7l
Budišská 0,7l
Perlivá 0,33l
Perlivá 0,33l
Jemne perlivá 0,33l
Jemne perlivá 0,33l
Budišská 0,33l
Budišská 0,33l
Balenie   Skupinové balenie Po?et balení na palete Celkom ks na palete
Perlivá 0,7 l sklo 12 ks 32 384 ks
Perlivá 0,33 l sklo 24 ks 32 768 ks
Perlivá 0,6 l PET 12 ks 90 1080 ks
Perlivá 1,5 l PET 6 ks 84 504 ks
Perlivá 2,0 l PET 6 ks 64 384 ks
Jemne perlivá 0,7 l SKLO 12 ks 32 384 ks
Jemne perlivá 0,33 l SKLO 24 ks 32 768 ks
Jemne perlivá 0,6 l PET 12 ks 90 1080 ks
Jemne perlivá 1,5 l PET 6 ks 84 504 ks
Jemne perlivá 2,0 l PET 6 ks 64 384 ks
Tichá 1,5 l PET   6 ks 84 504 ks
Budišská - pramenitá voda nesýtená 0,7 SKLO   12 ks 32 384 ks
Budišská - pramenitá voda nesýtená 0,33l SKLO   24 ks 32 768 ks
Katióny mg/l Anióny mg/l
Ca2+ 164 HCO-3 1232
Mg2+ 37,9 SO24- 364
Na+ 365 NO3- <1
K+ 40,5 F- 2,00
NH4+ 0,26 Cl- 21,3
  NO2- 0,01

Množstvo celkových rozpustných látok: 1630 mg/l
Upravovaná odželez?ovaním

Katióny mg/l Anióny mg/l
Ca2+ 12,8 HCO-3 46
Mg2+ 4,86 SO24- 29,9
Na+ 11,7 Cl- 7,09
K+ 1,1 NO-3 1,47
NH4+ 0,02 NO2- 0,01

Množstvo celkových rozpustných látok: 174 mg/l
Upravovaná odželez?ovaním